Apollo no Shinzan(JPN)

5 generation pedigree
Mar.25 2012  b.  horse  
By Sakura Bakushin O(JPN) Saint Liam(USA) Bernstein(USA)
Out of Apollo Jasmine(USA) Bernstein’s Babe(USA) The Babe(USA)
Breeder Apollo Thoroughbred Club
Closed Record           
Stud Book Reference